Kostar.

Kostar.

Eftersom inget jobb är det andra likt är det svårt att fastställa generella priser. Men kontakta mig med en beskrivning på vad uppdraget innebär, så återkommer jag inom kort med en offert.

Nedan följer några exempel på hur olika uppdrag kan se ut.

Annons i dags- eller veckopress, text & bild utifrån detaljerad förlaga; dvs det finns en klar idé om hur annonsen ska se ut och jag producerar ett digitalt orginal:
Produktion 3-6 timmar beroende på innehållets omfattning
Justering, kontakt med tryckeri 1-2 timmar

Annons i dags- eller veckopress, text & bild, ingen förlaga; dvs jag får ev råmaterial i form av bilder, designelement, typsnitt och skapar idén från grunden:
Produktion 10-12 timmar beroende på innehållets omfattning
Justering, kontakt med tryckeri 1-2 timmar

Digitalisering av grafisk profil: 6-12 timmar beroende på omfattning
Design av grafisk profil från grunden: 20-40 timmar beroende på omfattning

Jag debiterar vanligen 500 kr /timme exkl moms.